Ремонт на поктив с битумни керемиди гр. Сандански

1. Премахване на старите битумни керемиди
2. Полагане на мембрана Брамак
3. Наковаване на Битумни керемиди
4. Монтаж на улуци и обшивки.