Ремонт на покрив – гр. София село Хераково

1. Направата на дървена конструкция.
2. Полагане на мембрана изработка на летвена скара.
3. Заготовки монтаж на улуци обшивки.
4. Качване и редене на керемиди и капаци.