Ремонт на Покрив гр. Велико Търново

  • 1. Премахване на старите керемиди

  • 2. Полагане на паропропусклива мембрана

  • 3. Изработка на летвена скара

  • 5. Редене на нови керемиди Тондах

  • 6. Изработка на сух монтаж капаци