Изграждане на нов покрив гр. Нови Искър

1. Сваляне на стар покрив
2. Изграждане на нова дървена конструкция
3. Монтаж на улуци и обшивки
4. Наковаване на битумна керемида
5. Затваряне на калкани с дъсчена обшивка