Изграждане на нов покрив гр. София, ж.к. Бояна

1. Премахване на стар покрив
2. Изграждане на нова конструкция
3. Монтаж на улуци и обшивки
4. Изработка на летвена скара
5. Редене на керемиди Брамак
6. Изработка на сух монтаж, капаци