Изграждане на нов покрив село Лозен, София

  • 1. Демонтаж на стария покрив.

  • 2. Направата на железобетонен пояс.

  • 3. Изграждане на нова конструкция.

  • 4. Монтаж на улуци и обшивки.

  • 5. Редене на нови керемиди Брамак протектор плюс.

  • 6. Монтаж изходна капандура Велукс.