Изграждане на нов Покрив Лом

Направата на нова конструкция Полагане на хидроизолация Монтаж на ламарини и улуци Лом