Цената за ремонт на покрив се определя в зависимост от услугата и качеството на материалите.