Плащането се извършва по следния начин 50 % от сумата при доставка на материала останалите 50 % при завършване  на ремонта.