Ние работим с наши материали, но също и с материали доставени от клиента.