Много важен етап от строителството  е изборът на тип покрив. Една грешка може да струва скъпо: Целостта на външния вид може да е съсипана и хармонията. За припокриване на частна къща с голяма площ, архитектите и дизайнерите често препоръчват двускатен покрив. Устройството й успешно съчетава разпознаваем външен вид, надеждност и практичност, на които никой собственик на жилище не може да устои.

Външен вид и дизайн

Покривът от типа на четири наклона се състои от четири пресичащи се равнини, склонове. Два от тях, триъгълни по форма, се наричат ​​крайни, те заместват фронтоните. Останалите две са трапецовидни, известни като фасадни. Обхватът на ъгъла на наклон на склоновете е в диапазона 15-60 градуса, а изборът на покривен материал се ограничава само от въображението.

Дизайнът на фронтонния покрив се състои от следните необходими елементи:

Скат, разположен на самия връх на покрива, в пресечната точка на равнините на склона.

Наклони, четири повърхности, разположени под ъгъл към основата на покрива и покрити с покривен материал.

Надвеси, части от покрива, стърчащи извън периметъра на основата, необходими за защита на стените на конструкцията от вода. Надвесите се образуват чрез удължаване на стропилните  крачета.

Стропилна система, която не се вижда отвън, но е скелет, опората на четирискатния покрив, оформяща нейната геометрия.

Система за улуци, от която изтича излишната течност от повърхността на фронтон. Обикновено се монтира външен улук, състоящ се от улук, фуния за всмукване на вода и вертикална тръба.

Снежници, малки страни, разположени по краищата на склоновете, предотвратяващи внезапното срутване на натрупаната след снеговалеж снежна маса.

Разнообразие от форми

Терминът „четири наклона“ крие няколко типа покриви, състоящи се от такъв брой склонове, но с различно устройство:

Класика – покрив с четири наклона, два от които са триъгълни и два трапецовидни. Те се свързват, за да образуват гребен, чиято дължина е по-малка от дължината на къщата. Стропилната система на покрива на бедрата се отнася до конструкции с повишена сложност, трудно е да се проектира и сглоби от хора, които не са професионалисти.

Холандски  покрив

Четири наклонени холандски полукълбо. Обективно разсъждавайки, това може да се отдаде както на двускатни, така и на четирискатни покриви. Холандският покрив се състои от два склона под формата на трапец и два малки, триъгълни, пресечени бедрата. Хълбоците не заместват напълно фронтоните, което прави възможно инсталирането на обикновени вертикални прозорци със собствените си ръце вместо капандури, които са много по-скъпи.

Датски  покрив

Датският покрив се състои от четири склона във формата на трапец, различаващи се по размер. Хълбоците започват не от билото, а малко по-ниско, оставяйки място под триъгълния фронтон. Фронтонът се използва за самостоятелно оборудване за вертикално осветление или капандура.

Датски покрив с половин бедрен пояс

Четириетажно таванско помещение. Състои се от два триъгълни ханша и две счупени рампи и различен ъгъл на наклон. Такова сложно устройство е необходимо, за да се оборудва жилищно таванско помещение с висок таван със собствените си ръце.

Мансарден покрив

Този тип покрив е монтиран върху квадратни сгради. Следователно и четирите склона имат една и съща триъгълна форма и размер. Устройството на покрив от тип палатка със собствените си ръце не предвижда гребен, тъй като склоновете са свързани в една точка, връх.

Четирискатният покрив е сложна конструкция, която изисква точни изчисления и проектиране. Ако по-рано тези задачи беше възможна само за опитни професионалисти и дизайнери, сега всеки може да ги реши с помощта на компютър и специален софтуер. По време на изчислението се съставя диаграма и се определя:

Ъгълът на наклон на склоновете на четирискатния покрив. Този параметър се влияе от избрания покривен материал, стойността на натоварването от вятър и сняг. Ако правите изчисленията сами, можете да използвате таблици за търсене с готови ъгли за различни климатични зони.