Промяната е непрекъснато настояща

Ако вие сте HR, старши мениджър или дори родител, ден след ден може да се сблъскате с предизвикателства и ситуации, за които нямате добро решение. Не защото тези проблеми не са възниквали преди. Технологичните и чрез тях социални промени през последните 10 години се ускориха толкова много, че почти всеки ден трябва да научаваме нещо ново. Следователно си струва да се подготвим за факта, че промяната вече не е еднократно, мащабно събитие, а постоянно присъства в нашия живот. Напоследък често описваме ситуациите и промените, в които попадаме като VUCA world“, което означава:

– Volatile  (Волатилни – много бързо променящи се)
– Uncertain/unpredictable  (Несигурни/непредсказуеми)
– Complex  (Сложни)
– Ambiguous  (Двусмислени/неясни)

Икономиката пред очите ни претърпява силна трансформация и се превръща в бързо променяща се, сложна и непредсказуема система, при която често предишни, доказани методи вече не работят. Вместо това нови, никога преди изпробвани решения могат да доведат до успех. За да постигнат това, компаниите и по този начин хората в тях, трябва да се адаптират, в противен случай те ще изостанат и няма да могат да отговорят на новородените нужди, в непрекъснато променящата се среда на VUCA.

Постоянната промяна е в тежест за хората.

Това изисква различен вид ръководство от мениджърите, различно отношение и сътрудничество от служителите. Ако промяната не се обработва правилно и съзнателно, тогава:
– мениджърите и служителите стават несигурни и удовлетворението им намалява,
– моралът се влошава и добрите професионалисти напускат,
– промените нямат устойчиво въздействие и старите, неефективни операции се връщат скоро,
– служителите се колебаят да използват новите системи, така че промяната е по-бавна от планираното,
– възникват репутационни и бизнес рискове – клиентите ви разбират, че „нещо не е наред“, отлагат или отменят поръчки
– промяната, особено когато продължи дълго, струва повече от очакваното.

Как можем да ви съдействаме?

По време на процесите на управление на промяната, ние напълно подкрепяме нашите клиенти, което включва едновременната поддръжка в няколко области:

Комуникационна подкрепа:
Участие в изготвянето на комуникационния план (какво, на кого, кога, под каква форма, от кого?)
При проектирането на комуникационни съобщения и материали
Участие в подготовката на ключови агенти на промяната, когато трябва да презентират убедително и въздействащо
Подпомагане на мениджърите при справяне с трудни организационни ситуации

Планове за действие до ниво организационна единица:
HR Одит
Изследвания на мотивационната среда и организационен климат
Центрове за оценка и развитие
Коучинг / експертна подкрепа на възникващи проблеми
Справяне с ad hoc предизвикателства
Трудово-правни консултации

Обучителни решения
Актуален анализ на нуждите от обучение, породени от промяната
Програми за лидерство, иновации, проектен мениджмънт
Фасилитиране на мениджърски уъркшопи и стратегически срещи
Фирмени мотивационни събития и екипни тиймбилдинг програми

Подкрепяме с OD интрументариума прилагането на инициативи за устойчива промяна. Моделите, които използваме, се основават на нашия професионален опит, съчетан с най-добрите браншови и международни практики. Ние предоставяме подкрепа за управление на промените във Вашата организация:

1. Развиване на капацитета за организационни промени (а също и кадрови и технологични)
2. Развитие индивидуални умения за управление на промените (лидерство при промяна и развитие на служителите) чрез обучителни и коучинг подходи.
3. Изследвания на мотивационната среда и организационния климат в контекста на извършващите се промени.
4. Незавимисими обратни връзки и контролни точки за съгласуваността на целия процес.
5. Експертни съвети при вече започнали проекти за управление на промяната, както и за неочаквани ситуации, чрез осигуряване на допълнителни ресурси при необходимост
6. Съвместно ръководство, което следва целия процес на промяна, от оценка на готовността за промяна, планиране, анализ на ресурсите, извършване на самата промяна, нейното институционализиране, до празнуване на успеха.

Какъв е резултатът?

Методологията и инструментариумът за управление на промените включват всички организационни инструменти, които подпомагат хората в адаптирането към иновациите и по този начин за осъществяване на промяната.

Какво може да очаквате:

По-кратък период на приемане и адаптация
Лидерите и ръководителите на проекти са по-ангажирани и по-добре подготвени да водят промяна
Задържат се ключови служители
По-осъзнато и прозрачно общуване на промяната
Нарастващ брой инициативи и идеи отдолу нагоре
Успешни проекти с видими и измерими резултати
По-малко забележима несигурност
По-голяма мотивация и удовлетворение от всички