roofing-img1

Ремонтът на покрив е важно задължение, което може да удължи живота на вашия дом и да предпази от водни щети. В следващите инструкции ще ви покажем как да извършите основен ремонт на покрив с битумни шингли, като предоставим подробни стъпки, материали и визуални помощи. Уверете се, че следвате всички указания и изисквания за безопасност.

Необходими материали и инструменти:

 • Битумни шингли (закупени предварително)
 • Лепило за битумни шингли
 • Гвоздеи за крепеж на шинглите
 • Уплътнител за шевове и място на фугите
 • Шпакловка за шинглите
 • Противофлагман (фолио или мембрана)
 • Катинар (катинар за крило)
 • Лествица (с подходяща височина)
 • Пневматичен чук или чук
 • Острие за рязане на шингли
 • Работни ръкавици и защитни очила
 • Мярка и поправъчен молив
 • Лентов мерител

Стъпка 1: Подготовка и безопасност

 1. Преди да започнете работа, облечете се с работни ръкавици и защитни очила, за да се предпазите от възможни наранявания и материални частици.
 2. Уверете се, че местоположението на ремонта е стабилно и сигурно. Поставете лествицата на място, където искате да осъществите ремонта и се уверете, че е на равна повърхност и е устойчиво закрепена.

Стъпка 2: Подмяна на повредените шингли

 1. Измерете и отбележете областта, където са повредени шинглите. Внимателно премахнете нависналите или повредени шингли с помощта на острието за рязане на шингли.
 2. След това използвайте катинара, за да отворите фугата на съседните шингли и разположете новите шингли на тяхното място. Уверете се, че новите шингли се вписват точно в празнината и се прилепват здраво към подложката.
 3. С помощта на пневматичния чук или обикновения чук, закрепете новите шингли с гвоздеи, като ги забивате в централния им дял. Гвоздеите трябва да бъдат забити внимателно, така че да не повредят повърхността на шинглите.

Стъпка 3: Запечатайте шевовете и фугите

 1. Използвайте уплътнител за шевове и място на фугите, за да запечатате шевовете и фугите на новите и съществуващите шингли. Това ще предпази от водни прониквания и укрепва крепежа на шинглите.

Стъпка 4: Подготовка на катинара и противофлагмана

 1. На подложката поставете противофлагман, като следвате производителските инструкции за монтаж. Залепете го здраво и се уверете, че няма белези или белтъци.
 2. Разтегнете и подгответе катинара (крилото) и монтирайте в съответствие с производителските указания. Този слой трябва да осигурява допълнителна защита от влага и прониквания.

Стъпка 5: Приключване и инспекция

 1. Оставете време на лепилото и уплътнителя да изсъхнат, както е посочено в инструкциите на производителя, преди да приключите ремонта.
 2. Инспектирайте завършената работа, за да се уверите, че всички шингли са правилно монтирани, шевовете са затворени и няма видими пропуски.

Следвайки тези подробни инструкции и използвайки правилните материали и инструменти, можете да извършите успешен ремонт на покрива си с битумни шингли. Не забравяйте да спазвате всички указания за безопасност