Много проблеми с керемидите изискват по-малък ремонт, освен ако проблемите не са разпръснати върху голяма площ от покрива. Ако те засягат целия покрив и проверката показва повреда в няколко области, това е потенциално сериозен проблем. Големите проблеми обикновено отнемат време  ( месеци).

Някои от често срещаните проблеми, които възникват при асфалтовите керемиди са:

  • вятърна повреда – изместване на керемидите от мястото им (при леко прикрепване или много силен вятър)
  • неправилна инсталация, неправилно поставяне
  • образуване на лед
  • паднали клони на дърветата
  • счупване на керемиди , уплътнения , комини
  • напукване на керемиди , уплътнения , комини
  • натрупване на мъх

И липсващи гранули (класифицирани частици от натрошен камък, шлакa , порцелан или керемиди, използвани като покрития върху асфалтови покриви и керемиди).  – Грубото усещане за чакъл идва от гранулите, които служат като защита от ултравиолетовите лъчи, и от очевидната нужда хората да ходят по покрива (по време на инспекции или ремонти). Гранулите ще изчезнат с течение на времето или поради силен дъжд и вятър.

След като се появят голи петна на покрива, тъй като липсват достатъчно гранули, керемидите се нуждаят от замяна или прикрепване. Ако не им обърнете внимание, те могат да се счупят, да се напукат или започнат да образуват мъх. По този начин много малък ремонт от липсващи гранули може да доведе до умерен ремонт поради други проблеми.

Повреждането на покривните долини(вдлъбнатини) е следващият най-често срещан проблем. Това е вградената в улука площ на покрива, която е предназначена да поеме водата, за да изтече по тръбите. Обикновено долините са облицовани с метални уплътнения или винилови ленти.

Уплътненията обикновено биват повредени в резултат на повдигане на близки керемиди или плочки (чрез вятър или друга ремонтна работа), от натрупване на гъбички или от силни дъждове. Тъй като това засяга всички керемиди около долината, от едната страна или от двете страни на долината, това е умерена ремонтна работа.

Наличието на редица долини, които се нуждаят от ремонт може да се превърне в основен ремонт. Рутинната поддръжка може да предотврати това да не е нищо друго освен дребна работа за опитен професионалист.

Възрастта на материалите

Възрастта на материалите е следващата грижа за ремонтните работи. Това може, в зависимост от продължителността на живота на покрива, да означава, че е време за смяна на целия покрив, а не за ремонт. Ако покрив, предназначен да издържи най-малко 15 години е на възраст от 7 до 14 години, тогава това обикновено е само малка поправка. В такъв случай заменете само кремидите, които са видимо износени или с липсващи гранули.

Последният от общите проблеми, които искаме да разгледаме, е изкривеният/ неравен покрив. Това може да се случи по няколко причини, но основната причина е, че водата или снегът са застоели на нисък наклонен покрив за по-дълго време от необходимото, засягайки не само външния материал (керемидите), но и всички слоеве до структурните дъски да понесат тежестта на това тегло. – Това очевидно може да доведе до сериозни проблеми. Ако районът е малък, това е умерена ремонтна работа. Ако районът е голям (да кажем, че 1/4-та от цялата равнина на покрива, или по-голяма), е много вероятно голяма ремонтна работа. Добрата новина е, че тя може да бъде поправена и не означава непременно, че се нуждаете от замяна на целия Ви покрив.