Този обучителен  курс въвежда участниците в основните ценности и принципи на работа с клиенти по телефона и тяхното обслужване. Прилагайки тези ценности и възприемайки правилната позиция, участниците ще могат лесно да се справят с многобройните взаимодействия с клиента, независимо от тяхната необичайност или сложност.
Всеки път, когато предлагате услуга или продукт по телефона на друг човек, вие ставате представител за обслужване на клиенти и този човек сега е ваш клиент. Всички участващи в бизнеса или организацията, следователно трябва да знаят принципите на ефективните умения за обслужване на клиенти. Да знаете как да се справяте с клиенти в трудни ситуации, как да отговаряте на техните искания и грижи или просто да предоставяте положителен и запомнящ се опит за вашите клиенти помага на вас и на вашата компания да се издигнете над конкуренцията. Обслужването на клиенти по гелефона е умение, което може да се научи и усвои чрез практика и постоянство.

Принципи в Обслужването на Клиенти по телефона.

 • Кои са основните принципи в обслужването на клиенти по телефон?
 • Как да взаимодействат с различните типове клиенти и различните личности?
 • Какво искат клиентите и как да ги удовлетворим?

Техники в задването на въпроси

 • Как да насърчите клиента да ви даде повече информация чрез използване на правилните техники за задаване на въпроси?
 • Как да използвате водещи въпроси?
 • Как да подреждате изреченията за постигаЕмоционална Интелигентност
  • Как да бъдете отзивчиви с клиентите и поддържате разбирателство?
  • Как да покажете, че разбирате клиента и се интересувате от неговите проблеми?

Сценарии по професионално обслужване на Клиенти по телефона
Кои са най-честите предизвикателни сценарии за обслужване на клиенти и как да се справяме с тях?

   • Как да се справим с недоволни клиенти?
   • Как да се справим с ругаещи клиенти?
   • Как да се справяме с недоверчиви клиенти?
   • Как да се справяме с изискващи клиенти?
   • Как да се справим със заформяне на дълга опашка?

Справяне с Възражения

  • Как да се справяме с възражения?
  • Кои са принципите за справяне с недоволни клиенти?
  • Как да казваме “Меко Не”?

Общуване по телефона

  • Как да се справяме с дългите телефонните разговори?
  • Как да задържим клиента на линия?
  • Как да свържем/насочим клиента с/към колега?
  • Как да завършим телефонен разговор?

Какво в крайна сметка искат клиентите?
·Бързо обслужване ·Усилия и съдействие от ваша страна ·Възможност за избор от различни опции ·Да бъдат правилно разбрани ·Конфиденциалност ·Да ги третирате като важни за вас ·Позитивни изненади ·Удовлетворение ·Стойност за парите им ·Простота ·Съдържателност ·Надеждност

В края на курса, участниците ще могат да:

  • Прилагат основните принципи при обслужването на клиенти по телефона с всеки, който очаква от вас ‘резултат или продукт’
  • Задават ефективни въпросина клиентите с цел постигане на резултати
  • Използват отзивчивост/съчувствие за поддържане на разбирателство с клиентите
  • Професионално да отговарят на нуждите и исканията на клиента, поддържайки разбирателство и да неутрализират неудобните взаимодействия с клиенти и отговарят професионално на всякакви възникващи проблеми
  • Подреждат изреченията си така, че да се постигат максимални резултати
  • Професионално общуване по телефона