Ако вие или някой във вашето съоръжение подозирате теч на покрив, първите три стъпки, които трябва да предприемете, включват:

Оценка на риска: Важно е бързо да се идентифицират всички потенциални щети или опасности за безопасността, които могат да възникнат в резултат на теча. Преместете инвентара и оборудването, за да избегнете повреда от водата. Поставете конуси и надписи в зони с голям трафик, за да избегнете инциденти с падане и плъзгане.

Отстраняване на проблема с източника на вода: Намерен е теч от покрива ви? Често причината за проникване на вода не е проникване в покрива, така че не се нуждаете от нов покрив. Има и други начини, по които водата може да влезе във вашата сграда, включително проблем с вашия HVAC, конденз от вашия климатик или неизправен водопровод.

Обадете се на вашия изпълнител на покриви: След като сведете до минимум рисковете и се почувствате уверени, че идва от покрива, свържете се с вашата предпочитана покривна компания, за да премахнете бързо и професионално теча на покрива.