Модерна история на ужасите

Това, което Иван е преживял, е твърде често срещано: няколко счупени или повдигнати керемиди, изсъхнало уплътняване около отдушник, пролука, или дори повреда от вредители, които остават незабелязани от собственика на жилището. Тази малка точка за достъп позволява на водата бавно и стабилно да си преправи път, събирайки се с течение на времето в изолацията на тавана, дървените шипове и други пропускливи материали в обсега си.

И този обсег е разрушителен – неоткритите щети от вода, навлизането по линията на покрива и подпомогнато от климата и екологичните условия навън, засягащи целостта, стойността и безопасността на вашия дом – и вашето здраве.

В даден момент материалът не може да задържи повече вода. Иван забелязва сигнални признаци на щети от водата върху гипсокартона в ъгъла на спалнята и за първи път осъзна, че има проблем.

За съжаление най-вероятно вече са изминали месеци, откакто дъждът си е проправил път навътре.

Повиканият от Иван специалист открива , че гипсокартона е влажен и мек . При изрязването на малко парче от гипсокартона за инспекция се откриват следи от плесен. Иван е изправен пред силно главоболие. Ще се наложи да бъде изрязан още гипсокартон. Ще трябва да намерят източника, да премахнат целия мокър материал и да изсушат този, който не може да бъде премахнат. Иван вероятно ще се нуждае от компания за отстраняване на плесени. Застраховката му може да не покрие разходите.

Когато течът беше проследен наобратно, по пътя му на проникване , той ни отведе до основата на комина  – щети, причинени от времето . И тогава Иван осъзна, че всичко това можеше да бъде избегнато. Рутинна проверка и поддръжка на дома биха предотвратили настоящия му кошмар.

Навлизането на вода може да причини значителни рискове

По-лошото е, че по-голямата част от проникналата вода не се проявява веднага. Гредите и влакнестия материал или изолацията попиват и задържат много от водата. Обикновено течът се проявява само след като те достигнат точката си на насищане.

Колкото по-дълъг е периодът от първото проникване до откриването на течът, толкова по-скъпо и опасно (рискове за здравето, свързани с плесени), става премахването му.

Структурните рискове

Мухъл – Изчислено е, че може да има до 300 000 различни вида плесени. Общите вътрешни форми включват:

Алтернариа

Аспергилус

Кладоспориум

Пеницилиум

И те могат да представляват сериозен здравословен проблем. Плесените произвеждат алергени, дразнители и в някои случаи потенциално токсични вещества (микотоксини). Вдишването или докосването на плесен или спори на плесени може да предизвика алергични реакции при чувствителни индивиди. Те могат да предизвикат дразнене на очите, кожата, носа, гърлото и белите дробове както при алергични, така и при неалергични хора. “- EPA.gov

Помислете колко от 24-те часа от деня са прекарани под вашия покрив, особено по време на настоящите ни ограничения за престой в дома.

Освен опасенията за здравето, отстраняването на плесени е важен процес. В зависимост от обхвата на работата и вида на намерената форма може да има специални изисквания. Може да се наложи да сте извън дома си по време на работата. Най-малко ще трябва да наемете специалист , защото сами ще е трудно и опасно да се справите.

Отслабени структурни компоненти

Водата е коварна. Нейните вредни ефекти въздействат и върху структурните компоненти на жилището ви. Докато гипсокартонът и изолацията лесно се отстраняват и подменят, гредите и покривната настилка не се и изискват по-големи разходи и време.

Често срещано е покривите с продължително излагане на вода да имат гниещи настилки – меки петна, разпознаваеми при „ходене по покрив“. Неуспешното улавяне на течове и потенциалните течове ще създаде сериозен структурен проблем по-късно.

Не излагайте себе си и семейството си на риск

Малка инвестиция в годишен или двугодишен преглед на покрива ще ви спести неизразен стрес, време и пари. Предприемете действия сега и елиминирайте потенциалните рискове за здравето и финансите си.