Демонтажът на покрива при наличие на стари или счупени покривни конструкции е никак нелесна задача. Това е технологично и организационно сложен процес, който обаче се случва рано или късно при наличието на продължителни проблеми с покрива, особено, когато ситуацията не може просто да бъде “закърпена”.

Ако живеете в къща, е много вероятно вашият покрив да бъде от т.н. скатен/стълбищен/наклонен вид. При неговото демонтиране стъпките са в следната последователност:

  • 1.Премахване на цялото външно електрическо оборудване, включително антените
  • 2.Разглобяване на комина
  • 3.Премахване на всички допълнителни елементи от структурата – профили на билото, челни и корнизни ламели, софита и др.
  • 4.Фактическо премахване на покривния материал, стартирайки от билото
  • 5.Демонтаж на подпокривната инсталация – топлоизолация, хидроизолация
  • 6.При необходимост трябва да се демонтират и гредите.

Всичко това обаче се извършва в условията на риск предвид височина и деликатност на работата. Обърнете се към нашия професионален екип, който ще предостави услугите си във всички етапи на ремонта на вашия покрив!