Демонтажът на покрива при наличие на стари или счупени покривни конструкции е никак нелесна задача. Това е технологично и организационно сложен процес, който обаче се случва рано или късно при наличието на продължителни проблеми с покрива, особено, когато ситуацията не може просто да бъде “закърпена”.

Много от жилищните блокове разполагат с плоски покриви. Демонтирането на такъв покрив обаче определено крие своите специфики, особено при премахване на дебелия монолитен слой, който трудно се отделя от основата си. Това премахване може да се осъществи чрез два начина:

1.Рязане на обвивката – с използване на специален инструмент “шредер”, с който да изрежете по ивиците на горния покривен слой. Това е особено подходящ метод, ако дебелината на слоя не надвишава 30 милиметра.

2.Брадва за покриви – препоръчва се при слой, по-дебел от 30 милиметра. Тогава се използва специална брадва с дълга дръжка, която е подходяща за отделяне на специфичния слой.

Този процес обаче е изключително продължителен и деликатен. Много е важно и да се извърши в сухо време до 20 градуса поради потенциалното топене на битума. Всички тези детайли изискват подготовка, внимание и най-вече повече от един човек. Затова се обърнете към нашия професионален екип, който ще предостави услугите си във всички етапи на ремонта на вашия покрив!